Millainen lasku?

Vuokrat maksamatta?

Minulla on vuokria rästissä. Miten perintä etenee? Mitä siitä voi seurata?

Maksamattomien vuokrien perintä poikkeaa hieman normaalista (tutustu tarkemmin perinnän kulkuun Saitko perintäkirjeen -osiossa). Jos et ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi ensimmäisen maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, vuokrasopimuksesi voidaan purkaa.

Ota siis mahdollisimman pian yhteyttä perintäyhtiöön ja sovi maksusta! Seuraavat erääntyvät vuokrat sinun kannattaa ehdottomasti maksaa vuokranantajalle niiden eräpäivään mennessä.

Kun maksamattomien vuokrien perintä etenee oikeudelliseen perintään, käräjäoikeudelta haetaan maksuvelvollisuutesi vahvistavaa velkomustuomiota. Haasteen tiedoksiannon yhteydessä sinulle voidaan toimittaa myös vuokrasopimuksen purkamisilmoitus.

Käräjäoikeuden tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihisi, joka voi vaikeuttaa uuden vuokra-asunnon saamista.

Voinko tehdä maksusuunnitelman?

Maksamattomista vuokrista ei useimmiten sovita maksusuunnitelmia, mutta eräpäivän siirtäminen eteenpäin on mahdollista. Otathan pikaisesti yhteyttä maksuvaatimuksen lähettäneeseen perintäyhtiöön ja ehdota uutta maksupäivää.

Jos olet saanut kirjeen Lowellista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Voit myös katsoa itse Oma Lowell -palvelussa, mitä vaihtoehtoja sinulla on maksusta sopimiseksi.

Seuraavat erääntyvät vuokrat sinun kannattaa ehdottomasti maksaa vuokranantajalle niiden eräpäivään mennessä.

Milloin vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen?

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, kun vuokralainen on rikkonut vuokrasopimusta. Perusteena voi olla esimerkiksi maksujen laiminlyönti, häiritsevä elämä tai huoneiston vahingoittaminen. Vuokranantajan on tällöin annettava kirjallinen purkamisilmoitus, jossa on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta.

Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi vuokralaiselle todistettavasti. Purkamisilmoituksesta käy myös sellainen käräjäoikeuden haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan purettavaksi.

Mikä on häätö?

Jos vuokralainen ei noudata vuokranantajan muuttokehotusta, ulosottoviranomainen huolehtii vuokrakohteen tyhjentämisestä.

Häädön perusteena on käräjäoikeuden tuomio, jossa vuokralainen velvoitetaan muuttamaan ja luovuttamaan vuokrakohde. Häätöpäätöstä voidaan tarvittaessa hakea oikeudelta samalla, kun maksamattomille vuokrille haetaan maksuvelvollisuuden vahvistavaa velkomustuomiota. Vuokrarästien maksaminen ei poista häätöperustetta, vaan vuokranantaja voi maksusta huolimatta vaatia häädön suorittamista.

Ennen häädön toimeenpanoa ulosottoviranomainen antaa vuokralaisella muuttokehotuksen, jossa ilmoitetaan, mihin päivämäärään mennessä vuokrakohteen on oltava tyhjä.

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.