Vuokran perintä

Vuokrat maksamatta?

Minulla on vuokria rästissä. Miten perintä etenee? Mitä siitä voi seurata?

Maksamattomien vuokrien perintä poikkeaa hieman normaalista (tutustu tarkemmin perinnän kulkuun Saitko postia -osiossa), sillä jos et ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi ensimmäisen maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, vuokrasopimuksesi voidaan purkaa.

Ota siis mahdollisimman pian yhteyttä perintäyhtiöön ja sovi maksusta! Seuraavat erääntyvät vuokrat sinun kannattaa ehdottomasti maksaa vuokranantajalle niiden eräpäivään mennessä.

Kun maksamattomien vuokrien perintä etenee oikeudelliseen perintään, käräjäoikeudelta haetaan maksuvelvollisuutesi vahvistavaa velkomustuomiota. Haasteen tiedoksiannon yhteydessä sinulle voidaan toimittaa myös vuokrasopimuksen purkamisilmoitus.

Käräjäoikeuden tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihisi, joka voi vaikeuttaa mm. uuden vuokra-asunnon saamista.

Voinko tehdä maksusuunnitelman?

Maksamattomista vuokrista ei useimmiten sovita maksusuunnitelmia, mutta eräpäivän siirtäminen eteenpäin on mahdollista. Otathan pikaisesti yhteyttä maksuvaatimuksen lähettäneeseen perintäyhtiöön ja ehdota uutta maksupäivää.

Jos olet saanut kirjeen Lindorffilta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Seuraavat erääntyvät vuokrat sinun kannattaa ehdottomasti maksaa vuokranantajalle niiden eräpäivään mennessä!

Milloin vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen?

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, kun vuokralainen on rikkonut vuokrasopimuksen. Perusteena voi olla esimerkiksi maksujen laiminlyönti, häiritsevä elämä tai huoneiston vahingoittaminen. Vuokranantajan on tällöin annettava kirjallinen purkamisilmoitus, jossa on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta.

Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi vuokralaiselle todistettavasti. Purkamisilmoituksesta käy myös sellainen käräjäoikeuden haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan purettavaksi.

Mikä on häätö?

Jos vuokralainen ei noudata vuokranantajan muuttokehotusta, ulosottoviranomainen huolehtii vuokrakohteen tyhjentämisestä.

Häädön perusteena on käräjäoikeuden tuomio, jossa vuokralainen velvoitetaan muuttamaan ja luovuttamaan vuokrakohde. Häätöpäätöstä voidaan tarvittaessa hakea oikeudelta samalla, kun maksamattomille vuokrille haetaan maksuvelvollisuuden vahvistavaa velkomustuomiota. Vuokrarästien maksaminen ei poista häätöperustetta, vaan vuokranantaja voi maksusta huolimatta vaatia häädön suorittamista.

Ennen häädön toimeenpanoa ulosottoviranomainen antaa vuokralaisella muuttokehotuksen, jossa ilmoitetaan, mihin päivämäärään mennessä vuokrakohteen on oltava tyhjä.