Yleinen FAQ

Epäselvät tilanteet ja perinnän keskeyttäminen

Perintätoimiston perimä lasku on virheellinen. Mitä voin tehdä?

Jos pidät perintään edenneen laskun summaa tai perustetta virheellisenä, ota välittömästi yhteyttä perintäyhtiöön. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampaa on näyttää toteen mahdollisia virheellisyyksiä. Kun ilmoitat reklamaatiosta, on tärkeää, että kerrot, millä perusteella pidät laskua virheellisenä.

Lowellissa asia selvitetään mahdollisimman pian laskuttavan yrityksen kanssa. Sinultakin tiedustellaan tarvittaessa täsmennyksiä. Perinnän toimet keskeytetään reklamaation käsittelyn ajaksi.

Vapaaehtoista perintää jatketaan vain siinä tapauksessa, että laskusta päästään yksimielisyyteen kanssasi. Laskuttava yritys voi kuitenkin vaatia ns. riitaistakin velkaa sinulta oikeusteitse, jos se pitää sitä aiheellisena. Perintä voi siis jatkua oikeudessa.

Sain perintätoimistolta kirjeen, mutta en ole koskaan saanut alkuperäistä laskua. Mitä voin tehdä?

Voi olla, että ajantasainen osoitteesi ei ole ollut laskuttajan tiedossa tai posti on hukkunut matkalla. Jos olet muuttanut, tarkista, että olet muistanut tehdä ilmoituksen väestörekisteriin. Sinun on hyvä ilmoittaa uudet osoitetietosi myös yrityksille, joilta saat laskuja, sillä niillä ei ole velvollisuutta tietojen varmentamiseen Digi- ja väestötietovirastosta.

Ota kuitenkin heti yhteyttä perintäyhtiöön asian selvittämiseksi. Jos alkuperäinen lasku ja maksumuistutus ovat menneet vanhaan osoitteeseesi, sinun on yleensä näissäkin tapauksissa maksettava laskun lisäksi perinnästä syntyneet kulut

Voinko keskeyttää perintätoimiston perinnän?

Sinulla on kuluttajana oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeytystä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö pyydetään yleensä toimittamaan kirjallisena perintäyhtiöön.

Voit tehdä keskeytyspyynnön Lowelliin kirjallisesti Oma Lowell –palvelussa. Huomaathan erotella ja yksilöidä pyynnössäsi ne laskut tai velat, joiden perinnän pyydät keskeyttämään.

Voit pyytää perinnän keskeytystä missä tahansa perinnän vaiheessa, edellyttäen, että velka on kokonaan erääntynyt.

Huomaathan, ettei perinnän keskeytys lopeta perintää kokonaan. Keskeytyksen jälkeen perintää jatketaan yleensä oikeudellisen perinnän keinoin oikeudessa ja ulosotossa. Perintä voi myös jatkua vapaaehtoisena, kuitenkin niin, ettei siitä enää vaadita kuluja.

Mitä perinnän keskeyttämisellä tarkoitetaan? Mitä perinnän vaiheita tai velkoja se koskee?

Kuluttajalla on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeytystä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Käytännössä perinnän keskeytys tarkoittaa, että sen jälkeen laskun perinnästä ei voi enää vaatia vapaaehtoisen perinnän kuluja.

Oikeus koskee kaikkia kuluttajilta perittäviä laskuja, eli ns. kuluttajasaatavia. Keskeytyksen voi tehdä kaikissa vapaaehtoisen perinnän vaiheissa eli myös tilanteissa, jossa velkaa on aikaisemmin yritetty periä ulosotossa.

Jotta keskeytyksen voi tehdä, velan tulee olla kokonaisuudessaan erääntynyt. Esimerkiksi yksittäisen myöhässä olevan maksuerän perintää ei voi keskeyttää, ellei koko luotto ole erääntynyt. Myös vuokrasopimuksen pitää olla päättynyt, ennen kuin kuluttajalla on oikeus keskeyttää maksamattomien vuokrien perintä.

Miksi minulle tulee vielä perintätoimistosta maksuvaatimuskirjeitä, vaikka olen keskeyttänyt perinnän?

Keskeytyspyynnöstä huolimatta perintäyhtiö voi jatkaa vapaaehtoista perintää perintäkirjeillä, mutta tuolloin niistä ei veloiteta kuluja. Maksuvaatimuskirje voidaan lähettää esimerkiksi velan yleisen vanhentumisen katkaisemiseksi.

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.