Yleinen FAQ

Pk-yritys perinnässä

Yritykseni on saanut perintätoimistolta perintäkirjeen. Onko yritykselleni tullut merkintä luottotietoihin?

Tavallisesta perintäkirjeestä ei tule luottotietomerkintää.

On kuitenkin hyvä huomata, että yrityksen maksutapatietoina saadaan tallettaa tiedot siitä, miten yritys säännönmukaisesti hoitaa maksunsa. Maksun epäsäännönmukaisuutta koskevat merkinnät (maksuviivetiedot) voivat perustua sellaisiin maksun viivästyksiin, joissa saatava on riidaton ja joissa maksu on myöhässä enemmän kuin seitsemän päivää. Maksuviivemerkinnät eivät ole riippuvaisia perintäkirjeiden lähettämisistä. Maksuviivetieto ole varsinainen maksuhäiriötieto, mutta toistuvat ja useat maksuviiveet antavat tietoa siitä, että yritys maksaa laskuja myöhässä.

Jos perintäkirje on tratta, sen saa yrityksen maksuhäiriötietoina tallettaa luottotietorekisteriin, jos saatava on riidaton. Tiedon saa tallettaa 14 päivän kuluttua siitä, kun velalliselle on lähetetty tratta.

Välttääksesi yrityksen luottotietoihin tulevat merkinnät, maksa maksut heti tai ota yhteyttä perintäkirjeen lähettäneeseen perintäyhtiöön.

Miten yrityksiä koskeva perintä etenee?

Perintälaissa säädetään nykyisin tarkasti myös yrityssaatavan perinnästä. Yrityksiä koskevan perinnän kulku riippuu kuitenkin myös velkojayrityksen tai -yhteisön luottopolitiikasta.

Saatavaa peritään yleensä ensin maksumuistutuksella. Sen jälkeen perintätoimisto lähettää yritykselle ja mahdollisesti yrityksen muille vastuullisille tahoille maksuvaatimuksen. Jos saatavaa ei makseta, maksusuunnitelmasta ei sovita eikä saatavaa kiistetä 10 päivän sisällä kirjeen lähettämisestä, yritykselle voidaan lähettää toinen maksuvaatimuskirje. Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, saatavasta voidaan tehdä haastehakemus käräjäoikeuteen ulosottokelpoisen tuomion saamiseksi. Suoraan ulosottokelpoiset saatavat voidaan toimeksiantajan toimesta siirtää suoraan ulosottoon.

Ensimmäiselle maksuhuomautukselle ei ole perintälaissa säädetty aikarajaa, mutta uuden kulullisen maksuhuomautuksen tai maksuvaatimuksen voi lähettää vasta kun edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Yrityssaatavaa peritään usein tratalla ja silloin perintä etenee eri tavalla kuin mitä edellä on kerrottu. Katso seuraava kohta: Trattaperintä.

Yritysperinnässä maksun viivästyksestä voi tulla maksuviivetieto yrityksen maksutapatietoihin luottotietorekisteriin, jos saatava on riidaton ja joissa maksu on myöhässä enemmän kuin seitsemän päivää.

Trattaperintä

Trattaperintä edellyttää, että kyseessä on maksettavaksi erääntynyt ja riidaton liikesaatava. Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään 10 päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle.

Trattaperinnän vaiheet:

  1. Trattamaksuvaatimuskirje, ns. tratta. Yritystä kehotetaan maksamaan saatava korkoineen ja kuluineen sillä uhalla, että maksuhäiriöstä ilmoitetaan luottotietorekisteriin. Sieltä häiriömerkintä voidaan edelleen toimittaa julkaistavaksi lehdissä. Jos saatavaa ei makseta tai kiistetä 14 päivää kirjeen lähettämisestä, saatava protestoidaan eli julkaistaan.
  2. Saatavan protestointi joko julkisena tai hiljaisena (ei julkaista lehdissä). Protestointi rekisteröidään yritykselle luottotietoyhtiön luottotietorekisteriin (säilytysaika 3 vuotta tai 4 vuotta). Luottotietoyhtiö ilmoittaa yritykselle tratan julkisesta protestoinnista. Jos yritys ei maksa saatavaa 8 päivän kuluessa, trattaprotesti julkaistaan lehdissä.
  3. Protestointitieto julkaistaan Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Luottolista-lehdessä. Vaikka yritys estäisikin protestitiedon julkaisemisen lehdissä maksamalla saatavan, merkintä luottotietorekisterissä säilyy.

Oikeudellinen perintä

Jos trattaperintä tai tavanomainen kirjeperintä ei tuota tulosta, edetään oikeudelliseen perintään, joka on sama kuin yksityishenkilöillä. Katso tarkemmin oikeudellisen perinnän vaiheet Saitko perintäkirjeen -osiossa.

Suuremmissa velkaongelmissa yrityksiä koskevat myös konkurssi- sekä yrityssaneerausmenettelyt.

Mikä on trattaprotesti?

Tratta on yritykselle osoitettu julkinen maksukehotus, joka voidaan protestoimalla saattaa muiden tietoon. Jos yritys ei maksa velkaa trattamaksukehotuksen jälkeen, saatava toimitetaan protestoitavaksi luottotietoyhtiön luottotietorekisteriin.

Julkinen protestointi rekisteröidään yrityksen luottotietoihin ja julkaistaan Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Luottolista-lehdessä. Hiljaista protestointia ei julkaista lehdissä, mutta se rekisteröidään yrityksen luottotietoihin. Trattaprotesti säilyy maksuhäiriömerkintänä yrityksen luottotiedoissa 3 vuotta. Jos yritykselle tulee uusi maksuhäiriömerkintä, säilytysaika pitenee 4 vuoteen.

Mikä on maksuviivemerkintä?

Yrityksen maksutapatietoina saadaan tallettaa tiedot siitä, miten yritys säännönmukaisesti hoitaa maksunsa. Maksun epäsäännönmukaisuutta koskevat merkinnät (maksuviivetiedot) voivat perustua sellaisiin maksun viivästyksiin, joissa saatava on riidaton ja joissa maksu on myöhässä enemmän kuin seitsemän päivää. Maksuviivetieto ole varsinainen maksuhäiriötieto, mutta toistuvat ja useat maksuviiveet antavat tietoa siitä, että yritys maksaa laskuja myöhässä.

Voiko yritykseni sopia perintätoimiston kanssa maksueristä? Miten suuriin eriin perittävän velan voi jakaa?

Maksueristä voi sopia. Ota yhteyttä perintäyhtiöön sopiaksesi maksusuunnitelmasta. Lisämaksuajan pituus ja maksuerien suuruus riippuu velkojayrityksen tai -yhteisön luottopolitiikasta.

Jos olet saanut kirjeen Lowellista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Asiakkaani myöhästelevät maksuissaan. Voinko siirtää avoimet laskut Lowellin hoidettavaksi?

Kyllä, voit keventää omaa työtaakkaasi siirtämällä saataviesi perinnän Lowellille.

PK-yrityksiä ja yrittäjiä palvelee Lowellissa oma myyntiryhmä. Ota yhteyttä myyntiimme, niin katsotaan yhdessä mikä ratkaisu sopisi parhaiten sinun yrityksellesi.

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.