Yleinen FAQ

Ulosotto

Mitä ulosotto tarkoittaa?

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys tuloon ja omaisuuteen kohdistuvasta perinnästä ns. pakkotäytäntöönpanon keinoin.

Oikeudenkäynnissä tutkitaan velan eli velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Julkisoikeudellisten maksujen ulosotto on mahdollista ilman tuomiota.

Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

Kun maksu tai lasku tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan saatavaa eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottomiehen hankkimien tietojen perusteella.

Ulosottoviranomainen voi ulosmitata velkaa suoraan palkasta, eläkkeestä tai elinkeinotulosta tai myydä ulosmitattua omaisuutta.

Lue ulosoton kuluista kohdassa Mitä kuluja perinnästä syntyy?

Ovatko perintä ja ulosotto sama asia?

Perintää ovat kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntynyt velka eli velkojan saatava. Maksuja perivät laskuttajat ja luotonantajat sekä perintäpalveluja tarjoavat yritykset. Perinnän pakkotäytäntöönpanoa hoitaa julkisena viranomaisena ulosotto.

Laskuttajat, luotonantajat ja perintään erikoistuneet yritykset pyrkivät siihen, että velka tulee maksetuksi vapaaehtoisesti. Jos maksua ei suoriteta vapaaehtoisesti, sille haetaan oikeudesta maksuvelvollisuuden vahvistava tuomio, joka pannaan täytäntöön ulosotossa. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuskirjeiden lisäksi palkan ja omaisuuden ulosmittaaminen.

Miten pian asia siirtyy perintätoimistolta ulosottomiehelle?

Aikaa perinnän aloittamisen ja ulosottoon siirtämisen välillä kuluu yleensä noin 1,5–3 kuukautta. Sitä ennen maksamattomasta laskusta lähetetään asiakkaalle vähintään muistutus ja kaksi maksuvaatimuskirjettä. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko perintäkirjeen -osiossa.

Voiko sama lasku siirtyä ulosotosta perintätoimistoon?

Kyllä voi. Jos ulosotossa ei löydy tuloa eikä omaisuutta velan maksamiseksi, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa asian perintäyhtiölle. Perintäyhtiö voi jatkaa perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon, niin pitkään kuin velkaa voi lain mukaan periä tai se tulee maksetuksi.

Katso myös kohta Milloin velat vanhenevat?

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.