Yleinen FAQ

Maksuhäiriömerkintä ja luottotiedot

Olen saanut perintätoimistolta maksukehotuksen. Olenko saanut merkinnän luottotietoihini?

Et ole saanut merkintää. Luottotietoihisi voi tulla merkintä vasta, kun perintä siirtyy oikeudellisen perinnän piiriin. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko perintäkirjeen -osiossa.

Yksi poikkeus kuitenkin on: jos kyse on yli 60 päivää myöhässä olevasta kulutusluotosta (esimerkiksi luottokorttimaksusta tai osamaksusta), rahoittaja voi ilmoittaa maksuhäiriöstä suoraan luottotietorekisteriin. Tällaisessakin tapauksessa saat laskusta vähintään yhden maksukehotuskirjeen ennen luottotietomerkintää.

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta

 • velasta, josta tuomioistuin on antanut tuomion
 • velasta, jonka ulosottoperinnässä ulosottomies on todennut velallisen varattomaksi
 • velasta, jonka ulosotto on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 1,5 vuoden ajan
 • kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta kulutusluoton myöntäjä on ilmoittanut luottotietorekisterinpitäjälle (esim. luottokortin peruutus, osamaksun laiminlyönti).

Maksuhäiriömerkintä rekisteröidään luottotietorekisteriin, jossa tieto säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Ne ilmoittavat henkilölle ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä siitä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen.

Kulutusluottoa koskeva maksuhäiriö (luottokortin peruutus, osamaksun tai tili- tai kertaluottomaksun laiminlyönti)
 • Edellyttää, että velkoja lähettää velalliselle kirjallisen maksukehotuksen, jossa muistutetaan luottotietomerkinnän mahdollisuudesta, jos maksua ei suoriteta. Maksukehotus on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä. Maksun on oltava viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.
 • Säilytysaika 2 vuotta.
Velkomustuomio (käräjäoikeuden tuomio, jossa vahvistetaan velallisen maksuvelvollisuus)
 • Säilytysaika 3 vuotta. Aika voi lyhentyä 2 vuoteen, jos velka maksetaan, eikä henkilöllä ole luottotiedoissa muita merkintöjä. Säilytysaikaan voi itse vaikuttaa toimittamalla todisteen velan maksamisesta luottotietoyhtiön kuluttajaneuvontaan. Toisaalta säilytysaika pitenee 4 vuoteen, jos henkilölle tulee voimassaoloaikana uusi maksuhäiriömerkintä.
 • Tietyt julkiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman käräjäoikeuden tuomiota. Niiden laiminlyönnistä maksuhäiriömerkintä seuraa vasta, jos asiakas ei lyhennä velkojaan ulosotossakaan. Lue lisää kohdassa Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset maksut?
Ulosotossa todettu varattomuus, ns. varattomuusmerkintä (todetaan ulosottomenettelyssä)
 • Ulosotosta seuraa luottotietomerkintä jos todetaan, että henkilöltä ei löydy varoja velkojen lyhentämiseen tai henkilöä ei tavoiteta.
 • Säilytysaika 3 vuotta. Aika voi lyhentyä 2 vuoteen, jos velka maksetaan, eikä henkilöllä ole luottotiedoissa muita merkintöjä. Säilytysaikaan voi itse vaikuttaa toimittamalla todisteen velan maksamisesta luottotietoyhtiön kuluttajaneuvontaan. Toisaalta säilytysaika pitenee 4 vuoteen, jos henkilölle tulee voimassaoloaikana uusi maksuhäiriömerkintä.
 • Suppeassa ulosottomenettelyssä todettu varattomuus poistetaan rekisteristä heti kun velka maksetaan ja velkoja ilmoittaa tiedon maksusta luottotietoyhtiöön.
Pitkäkestoinen ulosotto (todetaan ulosottomenettelyssä)
 • Ulosotosta seuraa luottotietomerkintä jos palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittaus on kestänyt kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan.
 • Säilytysaika 3 vuotta.
Velkajärjestely
 • Tuomioistuimessa määrätty velkajärjestely tai yhdessä velkojien kanssa sovittu vapaaehtoinen velkajärjestely.
 • Velkajärjestelymerkinnät säilyvät 2 vuotta tai siihen asti, kun maksuohjelma päättyy.

Pakkohuutokaupat

Kuulutusrekisteriin tallennetut pakkohuutokaupat

Mikä on varattomuusmerkintä?

Varattomuusmerkintä on yksi luottotietoihin rekisteröitävistä maksuhäiriömerkinnöistä. Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi. Ulosoton toteamasta varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin.

Ulosotto palauttaa asian velkojalle tai velkojan puolesta velkaa perivälle perintäyhtiölle. Ne voivat jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon.

Kuinka monta perintäkirjettä tulee ennen kuin luottotietoni menevät?

Ennen luottotietomerkintää laskuttaja, perintäyhtiö sekä viranomaiset lähettävät useimmiten useita kirjeitä, ja sinulla on monta tilaisuutta ottaa yhteyttä ja sopia laskun maksamisesta esimerkiksi useammissa maksuerissä. Kannattaa kuitenkin huomata, että yli 60 päivää erääntyneenä olleesta kulutus-, osamaksu-, tili- tai luottokorttiluotosta voidaan ilmoittaa kulutusluottohäiriömerkintä luottotietoihin heti.

Luottotietoyhtiö rekisteröi ensimmäisen merkinnän yleensä, kun käräjäoikeus on antanut siitä velkomustuomion. Tällöin olet saanut maksumuistutuksen lisäksi vähintään yhden, mutta useimmiten ainakin kaksi perintäkirjettä sekä haasteen tiedoksesi. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko perintäkirjeen -osiossa.

Milloin perintätoimisto ilmoittaa merkinnän luottotietoihin?

Perintäyhtiö ei ilmoita kuluttajia koskevia luottotietomerkintöjä luottotietorekisteriin. Luottotietoyhtiö rekisteröi maksuhäiriömerkinnän maksamattomasta

 • velasta, josta tuomioistuin on antanut tuomion
 • velasta, jonka ulosottoperinnässä ulosottomies on todennut velallisen varattomaksi
 • velasta, jonka ulosotto on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 1,5 vuoden ajan
 • kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta kulutusluoton myöntäjä on ilmoittanut luottotietorekisterinpitäjälle (esim. luottokortin peruutus, osamaksun laiminlyönti).

Miten maksuhäiriömerkintä siirtyy luottotietoihin?

Luottotietoyhtiö kokoaa kuluttajia koskevia maksuhäiriötietoja käräjäoikeuksista, ulosottoviranomaisilta sekä kulutusluottoa myöntäneiltä rahoitus- ja korttiyhtiöiltä.

Lue lisää aiheesta Saitko perintäkirjeen –osiossa.

Olen saanut perintäkirjeitä, mutta luottotietoni ovat kunnossa. Voivatko vanhat perintäasiat vaikuttaa uuden luoton, puhelimen tai vuokra-asunnon saamiseen?

Jos et ole saanut maksuhäiriömerkintää ja luottotietosi ovat kunnossa, perintäkirjeillä ei ole vaikutusta, kun asioit muiden yritysten tai esimerkiksi kunnan kanssa. Maksuviivästyksiä ei rekisteröidä yleisiin rekistereihin, ja ne ovat vain velkojan tiedossa.

Huolehdithan kuitenkin, että maksat perinnässä olevat laskut ajoissa välttyäksesi luottotietomerkinnöiltä. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko perintäkirjeen -osiossa.

Menevätkö luottotiedot, jos luotto menee perintätoimiston perittäväksi?

Eivät mene, velan siirtyminen perintäyhtiön perittäväksi ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin.

Luoton myöntänyt pankki, rahoitusyhtiö tai luottokorttiyhtiö voi kuitenkin ilmoittaa luottotietorekisteriin maksamattomasta luotosta, joka on yli 60 päivää myöhässä ja josta on lähetetty vähintään yksi maksukehotus.

Lue lisää kohdassa Korttiluotto tai osamaksuerä maksamatta?

Menettääkö myönnetyt luotot tai kortit, jos saa maksuhäiriömerkinnän?

Maksuhäiriömerkintä ei yleensä vaikuta jo aikaisemmin sovittuihin ja voimassa oleviin luottoihin, mutta se voi vaikuttaa siihen, että et enää saa uutta luottoa tai luottokorttia.

Lue lisää kohdassa Korttiluotto tai osamaksuerä maksamatta?

Voiko alaikäinen menettää luottotietonsa?

Kyllä, sillä 15-18 -vuotiaan henkilön luottotietoihin voidaan merkitä ulosoton toteama varattomuus eli varattomuusmerkintä. Muita luottotietomerkintöjä alaikäisille ei saa rekisteröidä.

Lue lisää kohdassa Voidaanko laskua periä alaikäiseltä?

Mistä tietää, että luottotietoihin on tullut merkintä tai että luottotiedot ovat taas kunnossa

Voit tarkistaa omat luottotietosi luottotietoyhtiöiden nettipalvelusta. Saat tiedot myös kerran vuodessa maksutta lähettämällä luottotietoyhtiöön kirjallisen tarkistuspyynnön. Saamastasi otteesta näet, onko sinulla maksuhäiriöitä, mistä ne ovat tulleet ja kuka tietojasi on kysynyt

Kun ensimmäinen maksuhäiriö merkitään luottotietoihisi, luottotietoyhtiö lähettää siitä ilmoituksen kotiisi. Kirjeessä kerrotaan mm., kuinka kauan tieto säilyy rekisterissä.

Mitä seurauksia luottotietomerkinnästä voi olla?

Monet yritykset ja yhteisöt arvioivat asiakkaan luotettavuutta maksajana luottotietojen perusteella. Maksuhäiriömerkintä estää usein esimerkiksi luottokortin, osamaksuluoton tai vuokra-asunnon saamisen tai tuotteen tilaamisen laskua vastaan vaikkapa verkosta.

Luottotietomerkintä voi hankaloittaa myös puhelin- tai nettiliittymän avaamista tai sähkö- tai vakuutussopimuksen tekemistä. Näissä tapauksissa yritykset yleensä edellyttävät ennakko- tai vakuusmaksua, jos asiakkaalla on luottotietomerkintöjä.

Merkintä voi vaikeuttaa myös työpaikan tai opiskelupaikan saamista, kun hakeudutaan erityistä luotettavuutta edellyttäviin tehtäviin.

Olen maksanut luottotietomerkintään liittyneet laskut pois. Puhdistuvatko luottotietoni samalla?

Maksuhäiriömerkintä säilyy luottotiedoissasi, vaikka oletkin maksanut velan. Ainoastaan merkintä varattomuudesta, joka on todettu ns. suppeassa ulosmittauksessa, poistetaan pyynnöstäsi maksun suorittamisen jälkeen.

Velan maksaminen voi kuitenkin lyhentää merkinnän säilytysaikaa. Siinäkin tapauksessa, ettei velan maksamisella ole merkitystä säilytysaikaan, tieto voidaan merkitä luottotietoihisi maksuhäiriömerkinnän yhteyteen. Se voi auttaa sinua seuraavan kerran, kun esimerkiksi pankki tai vuokranantaja tarkistaa luottotietosi.

Sinun kannattaa siis joka tapauksessa toimittaa todiste velan maksamisesta luottotietorekisterinpitäjien eli Suomen Asiakastiedon ja/tai Bisnoden kuluttajaneuvontaan.

Näkyykö maksuhäiriömerkintä ulkomailla?

Kyllä. Myös ulkomailla toimivat luottoa myöntävät yritykset ja yhteisöt voivat tarkistaa luottotietosi suomalaisen luottotietoyhtiön rekisteristä.

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.